Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε πείσμα όλων των άσπονδων «φίλων και προφητών» που με αιχμή τους κακοφωνίξ της Φωκίδας εδώ και καιρό έχουν ανοιχτό μέτωπο σε κάθε θετικό βήμα της περιοχής, που έχει την σφραγίδα του βουλευτή και της κυβέρνησης, 

ΤΕΛΙΚΑ πέρασαν οι τροπολογίες ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Το πρόβλημα με τους υπάρχοντες φοιτητές ΤΕΙ διευθετείται και το δεύτερο τμήμα του γεωπονικού είναι γεγονός.
Το πρώτο τμήμα λειτουργεί άμεσα και για το δεύτερο, οι πρυτανικές αρχές και η Σύγκλητος του Γεωπονικού αναλαμβάνουν καθώς….
«…Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.»

Για άλλη μα φορά αποδείχνεται ότι

Η ΦΩΚΙΔΑ ΕΧΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

παρακατω ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 


ΓΙΑ τους φοιτητές ΤΕΙ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Ένταξη των φοιτητών του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται το δικαίωμα στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, πριν από την περίπτ. στ΄ διαγράφεται η λέξη «και», και μετά το τέλος της περίπτ. στ΄ προστίθενται οι λέξεις «και ζ) οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».


Ο προτείνων βουλευτής

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας

(Δεύτερο Τμήμα) 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Τμήματος Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού με έδρα την Άμφισσα»
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη ιδρύεται «Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού» με έδρα την Άμφισσα. Η ίδρυση του τμήματος σε μια περιοχή όπου βρίσκονται οι Δελφοί και είναι χαρακτηρισμένη ως μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Unesco, όπου βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί Παρνασσός, Γκιώνα, Βαρδούσια) και Κορινθιακός Κόλπος (περιοχή Natura) ενώ ταυτόχρονα παράγονται αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας θα συνδυάσει τον Πολιτισμό με τον Τουρισμό και την Αγροτική Παραγωγή.   
Β. Τροπολογία
Άρθρο 20
Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και μετά την περ. ζ προστίθεται:
η) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο προτείνων βουλευτής

Ηλίας ΚωστοπαναγιώτουΣάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019