Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 3655/2008

Του Γιάννη Δούκα
Μέλους Αγωνιστικής Συνεργασίας ΟΤΕ
- Εκπροσώπου ΓΣΕΕ στη ΟΚΕ

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψήφισε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία είναι η συνέχεια των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα 2084/92 και Ρέπα (3029/2002) και μ’ αυτόν συρρικνώνονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα στο σύνολο των ασφαλισμένων, αυξάνονται τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε πολλές κατηγορίες, μειώνονται δραστικά σε βαθμό που καθίστανται απαγορευτικές οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γίνεται προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι των ιδιωτικοποιήσεων θεσμοθετώντας ότι μέρος των εσόδων θα πάει στο ασφαλιστικό, προαναγγέλλεται η αύξηση της έμμεσης φορολογίας και αναδιανέμονται οι υπάρχοντες πόροι του ασφαλιστικού συστήματος. Με τη συρρίκνωση έως κατεδάφιση του υπάρχοντος κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος που προωθείται μένει ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω εκμετάλλευση του χώρου αυτού από την ιδιωτική ασφάλιση. Βασικά ζητήματα που θίγονται με το νόμο αυτό είναι:

 1. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
 2. Η μείωση των επικουρικών συντάξεων
 3. Η κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μητέρων και η συρρίκνωση όλων των πρόωρων συντάξεων σε βαθμό που να τις καθιστά απαγορευτικές
 4. Οι σαρωτικές ενοποιήσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, υγεία, εφ’ άπαξ) με στόχο την προς τα κάτω εξίσωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων κατά βάση από το ίδιο το σύστημα με την ανακατανομή των πόρων και των βαρών μεταξύ των ίδιων των ταμείων
 5. Η κατάργηση των προστατευτικών διατάξεων που υπήρχαν από απολύσεις και που εξασφάλιζαν συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης χωρίς υπαιτιότητα του εργαζόμενου
 6. Η αλλαγή του τρόπου διορισμού των εκπροσώπων των ασφαλισμένων στα ασφαλιστικά ταμεία σε μια προσπάθεια ελέγχου τους από την κυβέρνηση
 7. Χρυσώνοντας το χάπι των ιδιωτικοποιήσεων θεσμοθετεί το ότι το 10% των εσόδων των ιδιωτικοποιήσεων θα πηγαίνει στο ασφαλιστικό σύστημα.
 8. Η αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης προκειμένου να δικαιούται κάποιος παροχές υγείας.
 9. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των κυβερνητικών επιτρόπων στα ασφαλιστικά ταμεία

Σε ότι αφορά το δικό μας χώρο οι δύο προηγούμενοι νόμοι Σιούφα (2084/92) και Ρέπα (3029/2002) εμπεριείχαν μεταξύ των άλλων την κατηγοριοποίηση και τη διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης διαφόρων κατηγοριών, την αποδέσμευση των αυξήσεων των συντάξεων από τους μισθούς των εν ενεργεία και τη σταδιακή μείωση της σύνταξης από το 80% του μισθού του τελευταίου μήνα στο 70% του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας πενταετίας.

Ο νέος νόμος έρχεται σήμερα ως επιστέγασμα των προηγούμενων και συνεχίζοντας την τριχοτόμιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, θεσπίζει νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν και προχωράει στη βίαιη ενοποίηση ταμείων και κλάδων με μοναδικό σκοπό και στόχο την προς τα κάτω εξίσωση των δικαιωμάτων μας και τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων κλάδων και ταμείων που έχουν ελλείμματα απ’ αυτά που έχουν μια κάποια περιουσία και κάποια αποθεματικά όπως είναι και το δικό μας (επικουρικός κλάδος του ταμείου αρωγής) του οποίου επίσης οι παροχές μειώνονται.

Σε ότι αφορά τις ενοποιήσεις που γίνονται ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ από 1/8/2008 έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ και ο κλάδος υγείας του ΤΑΠ – ΟΤΕ όπως και οι δύο κλάδοι του Ταμείου Αρωγής (επικουρικός κλάδος και κλάδος εφ’ άπαξ) εντάσσονται από 1/10/2008 σε ένα νέο ταμείο το οποίο ιδρύεται και ονομάζεται Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) . Το νέο αυτό ταμείο έχει τρεις κλάδους υγείας, επικουρικής σύνταξης και εφ’ άπαξ. Στους τρεις κλάδους του ταμείου αυτού εντάσσονται τα παρακάτω ταμεία και κλάδοι:


Κλάδος υγείας


 1. Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ – ΟΤΕ
 2. Το ταμείο αλληλοβοήθειας του προσωπικού ΗΣΑΠ
 3. Το ταμείο αλληλοβοήθειας του προσωπικού ΗΛΠΑΠ
 4. Ο κλάδος ασθένειας του ΟΑΠ – ΔΕΗ
 5. Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ – ΕΤΒΑ
 6. Ο κλάδος ασθένειας του ταμείου ασφάλισης προσωπικού Εμπορικής τράπεζας
 7. Το ταμείο ασφάλισης προσωπικού των τραπεζών Πίστεως Γενικής Αμέρικαν Εξπρές
 8. Ο κλάδος ασθένειας του ταμείου ασφάλισης προσωπικού ασφαλιστικής εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ»

Κλάδος επικουρικής σύνταξης

 1. Το ταμείο επικουρικής ασφάλισης προσωπικού ΕΥΔΑΠ
 2. Ο ειδικός λογαριασμός επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλων ΕΛΤΑ που μέχρι σήμερα τηρείται στο ΤΑΠ – ΟΤΕ
 3. Ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ταμείου επικουρικής ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ
 4. Ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του οργανισμού ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ
 5. Ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ταμείου επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού
 6. Ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ταμείου ασφάλισης προσωπικού ΕΤΒΑ.

Κλάδος πρόνοιας (Εφ’ άπαξ)

 1. Ο κλάδος εφ’ άπαξ χορηγίας του ταμείου αρωγής προσωπικού ΟΤΕ
 2. Ο κλάδος πρόνοιας του οργανισμού ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ
 3. Το ταμείο πρόνοιας προσωπικού ΟΣΕ
 4. Ο κλάδος πρόνοιας του ταμείου επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού
 5. Ο κλάδος πρόνοιας του ταμείου ασφάλισης προσωπικού εμπορικής τράπεζας
 6. Το ταμείο ασφάλισης προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας.

Σημείωση admin :
κάντε κλίκ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε τους πίνακες


Σημείωση admin :
κάντε κλίκ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε τους πίνακες

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑΛΟΓΑ ΠΡΙΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ

Μικρό διάστημα μετά τις εκλογές και νέα τρομοκρατική επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους ξεδιπλώνεται.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του Εργατικού Κινήματος στον 20ο αιώνα ξαναμπαίνει στη κλίνη του Προκρούστη.
Η Αλ Κάιντα του νεοφιλελευθερισμού, ΔΝΤ, Δ.Τ, ΕΟΚ, απαιτούν την ολοκληρωτική μεταρρύθμιση της ώστε να καταλήξει στο συνταξιοδοτικό σύστημα των 3 πυλώνων, δηλαδή στον εξής ένα. Ιδιωτική ασφάλιση στα νύχια του χρηματιστηριακού τζόγου.
Τρεις βασικοί παράγοντες αντανακλώνται επιδρώντας αποφασιστικά στην αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος αναδιανεμητικού δημόσιου χαρακτήρα
1. Οι εργασιακές σχέσεις , η λεγόμενη απασχολησιμότητα.
2. Οι χαμηλοί μισθοί.
3. Η διαχρονική ληστεία των αποθεματικών, συνεπικουρούμενη από την εισφοροδιαφυγή.
*Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, διαμορφώνει την αναγκαία συνθήκη για ανατροπή του ασφαλιστικού Συστήματος. Οι «κοινωνικές» συντάξεις θα εξαφανιστούν και στη θέση τους θα εμφανισθεί το κράτος κηδεμόνας με την εθνική λεγόμενη σύνταξη ελεημοσύνης, τύπου ΕΚΑΣ η 1ος πυλώνας.
*Το χτύπημα των ΣΣΕ, αλλά και τα ημερομίσθια εξαθλίωσης της ΓΣΕΕ, αφενός αφαιρούν πόρους από τα ταμεία αφετέρου διαμορφώνουν ικανή συνθήκη εισφοροδιαφυγής «κοινή συναινέσει» εργοδότη-εργαζόμενου.
*100αδες δις οι πάσης φύσεως απώλειες των ταμείων από πάγωμα αποθεματικών, εισφοροκλοπή και χρηματιστηριακή «αξιοποίηση».
Σε απάντηση του διαχρονικού εγκλήματος η μετάβαση από σύστημα καθορισμένων παροχών σε αυτό καθορισμένων εισφορών.
Τα επικουρικά ταμεία χωρίς κρατική επιχορήγηση θα απορροφηθούν στα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία (2ος πυλώνας), τα αποθεματικά των οποίων θα κατευθυνθούν στο χρηματιστηριακό τζόγο. Έτσι τα δομημένα ομόλογα θα δικαιωθούν ενώ συγχρόνως οι εργαζόμενοι θα βάζουμε ιδίοις εξόδοις το σχοινί το σαπούνι και τη θηλιά στο λαιμό μας.
Βεβαίως για τα μεσοανώτερα στελέχη θα υπάρχει και η «καθαρή» ιδιωτική ασφάλιση (3ος πυλώνας).συνεπικουρούμενη από μπόνους και προαίρεση μετοχών.
Όσο για τα ταμεία υγείας? Αυτά θα διαχωριστούν από τα ταμεία συντάξεως θα υπαχθούν σε κάποιο οργανισμό του υπουργείου υγείας, θα βάλουν χέρι στη τεράστια ακίνητη περιουσία τους, προκειμέ-νου να χρηματοδοτηθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΣΔΙΤ) αλλά & το κύκλωμα γιατρός φάρμακο εξετάσεις.
Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, Σιούφα, Ρέππα-Πολυζωγόπουλου, προλείαναν το έδαφος για την ολοκληρωτική επιδρομή στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα , διαίρεσαν, σαλαμοποίησαν τους εργαζόμενους σε κατηγορίες και υποπεριπτώσεις κατηγοριών ώστε ο ένας να παρηγορείται από τη κατάντια και τη φτώχια του άλλου, αρκούμενοι όλοι μας στη κοινή μοίρα του δος ημίν σήμερον και άφες αυτοίς.
Το χειρότερο, αυτό που βιώνουν το σύνολο των εργαζομένων στην ΕΟΚ. Τα αποθεματικά των επαγγελματικών ταμείων κατευθυνόμενα μέσω χρηματιστηρίου στην εξαγορά - ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών λειτουργούν σαν εφαλτήριο εκμηδένησης των εργασιακών σχέσεων, ανεργίας, και χτυπήματος του βασικού μισθού και του ασφαλιστικού.
Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε χιλιάδες επιλογές. Ο δρόμος του αγώνα είναι πάντα ανοιχτός αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται η ψηλάφηση και κατάκτηση ενός αντινεοφιλελεύθερου μετώπου κύριο χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η συνολική απάντηση στη βάση όχι μόνο των κατακτημένων δικαιωμάτων μας αλλά κυρίως στη διεύρυνση τους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα μόνο αν αναδείξει το ζήτημα του βασικού μισθού και την καθολικότητα του μπορεί να αντιπαρατεθεί στον νεοφιλελευθερισμό. Να επενδύσει στην αλληλεγγύη των εργαζομένων, στην κοινή πορεία στο κοινό δρόμο συμφερόντων και υποχρεώσεων.
Το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς, είναι μέρος του ατομικού μισθού μας και τα αποθεματικά κοινωνικοποιημένος μισθός μέσο του οποίου πρέπει να αναδειχθεί ο «ελεύθερα εργαζόμενος συνταξιούχος». Μηδενίζοντας τις δυνατότητες που δίνει η κοινωνικοποίηση του μισθού, η εσαεί αλλοτρίωση του εργαζόμενου μένει σαν μοναδική λύση. Τα αποθεματικά σαν κοινωνικός μισθός δεν έχουν καμία σχέση με χρηματιστήρια , ομόλογα , τράπεζες. Επενδύονται στην ανάπτυξη της κοινωνίας ως εκείνο το επίπεδο που κάθε φορά κατακτούν, αναδεικνύουν, στηρίζουν τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων .
Ο μισθός πρέπει να αμείβει τον αλλοτριωμένο και τον ελεύθερο χρόνο σόλους όσοι είναι ικανοί σε εργασία. Άρα μισθός σε νέους, φοιτητές, άνεργους, συνταξιούχους. Ο συνολικός μισθός να περιλαμβάνοντας τον καθαρό μισθό την κοινωνική και μια οικονομική εισφορά να φτάνει στο επίπεδο που οι ανάγκες της κοινωνίας κάθε φορά επιτάσσουν.
Στα πανό του αγώνα να ξεδιπλώσουμε τα συνθήματα μας συνθήματα της νέας γενιάς της ανασφάλιστης εργασίας των 500 Ε.
Αποκλειστικά Κοινωνική ασφάλιση και δημόσιο σύστημα υγείας
Κατώτερος μισθός 1250 Ε
Δεν υπάρχουν νεκροί εργασιακοί χρόνοι.
Ειδική φορολόγηση στο Κεφάλαιο για επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών.
Η εργασία Κυριακές και υπερωρίες «προσθέτουν» χρόνο ασφαλιστικής ζωής.
35 χρόνια είναι αρκετά για πλήρη σύνταξη σε όλους ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Πρόσθετη κάλυψη με εισφορά μόνο από εργοδότη για τον επαγγελματικό κίνδυνο και ασθένεια.
Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και όσων εργάζονται σε αποδειγμένα ρυπογόνες περιοχές π.χ. Μεγαλούπολη, Οινόφυτα, Κοζάνη, Κέντρο Αθήνας κτλ

Πόσο «σοφή ιδέα» είναι η αντιστοίχηση των συντάξεων με τις ασφαλιστικές εισφορές ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
---------------------------------


Πόσο «σοφή ιδέα» είναι η αντιστοίχηση
των συντάξεων
με τις ασφαλιστικές εισφορές ;Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ότι δεν θα θιγούν οι συντάξεις, δεν πρόλαβε ακόμα να «ορκιστεί» η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια εξαπολύθηκαν.
Με προπομπό τον επί για πολλά χρόνια αντιπρόεδρο του Σ.Ε.Β. , τώρα ως πρόεδρο των «σοφών» προσπαθούν να πείσουν για το πόσο σωστό και δίκαιο είναι οι συντάξεις να αντιστοιχούν με τις συνολικές εισφορές.

Ναι, η πρόταση αυτή φαίνεται πολύ σωστή, οι συντάξεις θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις συνολικές εισφορές κάθε ασφαλισμένου, με την διαφορά ότι το «δίκαιο» αυτό ισχύει μόνο για τις ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.

Όμως εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, το ΙΚΑ είναι ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και δεν είναι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Το ΙΚΑ ή ΕΤΑΜ όπως μετ΄ ονομάστηκε είναι δημόσιο σύστημα ασφάλισης αφού το κράτος με νόμο υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές του.
Είναι κοινωνικό σύστημα ασφάλισης αφού έχει την υποχρέωση να καταβάλει μια ελάχιστη σύνταξη χωρίς αυτή να συσχετίζεται με τις εισφορές του ασφαλισμένου, να προστατεύει τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως αναπηρίες – εργατικά ατυχήματα κλπ, να ανταμείβει για την κοινωνική τους προσφορά π.χ. τις μητέρες με ανήλικο παιδί, τις γυναίκες κ.λ.π., να περιφρουρεί ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως τα Βαρέα & Επικίνδυνα επαγγέλματα.

Συνεπώς προτάσεις του τύπου, να συνδέονται οι συντάξεις με τις ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να αποκρουστούν ως ξένες και εχθρικές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ σύστημα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Κάθε απόπειρα αντιστοίχισης των ασφαλιστικών εισφορών με τις συντάξεις όχι απλά είναι επιζήμιες για τους ασφαλισμένους, αλλά βάλλεται ευθέως ο δημόσιος & κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού μας συστήματος

Τι όμως κρύβεται πίσω από την «αθώα» πρόταση των «σοφών»;

1. Κρίνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος:

Όπως είναι γνωστό οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης είναι 20% των αποδοχών, και επιβαρύνουν με 6.67% τους ασφαλισμένους και 13,33% τους εργοδότες.
Για τους νέους ασφαλισμένους από 1-1-1993 οι εισφορές ήταν 30%
( 6.67% του ασφαλισμένου, 13.33% του εργοδότη και 10% του κράτους ).

Με το νόμο 3029/2002, αντικαθίσταται η υποχρέωση του κράτους να συμμετέχει με 10% στις ασφαλιστικές εισφορές, με την υποχρέωση μόνο να καταβάλει στο ΙΚΑ κάθε έτος ποσό ίσο με το 1% του ΑΕΠ.

Το κράτος ουδέποτε κατέβαλε τα χρηματικά ποσά που αναλογούν στο 10% των ασφαλιστικών εισφορών, δεν κατέβαλε στο σύνολό τους τα ποσά που αναλογούν στο 1% του ΑΕΠ.

Συνεπώς η σκόπιμη αποσιώπηση των ευθυνών του κράτους να καταβάλει τις θεσμοθετημένες ασφαλιστικές εισφορές και η επιδίωξη των «σοφών» να συσχετίσουν τις συντάξεις μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές των δύο μερών, δηλαδή 6,67% των ασφαλισμένων και 13,33% των εργοδοτών ποσοστό 20%, ουσιαστικά αμφισβητούν το δημόσιο χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.

Η τριμερής χρηματοδότηση, η συμμετοχή του κράτους στις ασφαλιστικές εισφορές με 10% στις αποδοχές των σφαλισμένων, είναι η βασική προϋπόθεση και αυτό που κρίνει το δημόσιο ή όχι χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.

2. Κρίνεται ο Θεσμός των κατωτάτων ορίων σύνταξης:

Εάν εφαρμοστεί η πρόταση αυτή, δηλαδή οι συντάξεις να είναι ανάλογες των ασφαλιστικών εισφορών, αντικειμενικά καταργείται ο θεσμός των κατωτάτων ορίων σύνταξης αφού ως γνωστό για πολλές συντάξεις η αναλογία σύνταξης & εισφορών είναι πολύ κάτω από τα ποσά των κατωτάτων ορίων.
Π.χ. Οι συντάξεις που αναλογούν στις 4.500 ημέρες και ανάλογα με το μισθό είναι:
Σε μισθό 700 € η σύνταξη που αναλογεί είναι: 300.68 €
«» 765 € «» 313.34 €
«» 825 € «» 321.94 €
«» 833 € «» 326.89 €
«» 962 € «» 336.87 €
«» 1.048 € «» 366.97 €
«» 1.137 € «» 398.21 €
«» 1.216 € «» 425.69 €
«» 1.299 € «» 454.74 €
«» 1.376 € «» 481.69 €

Ενώ τα κατώτατα όρια σύνταξης για το έτος 2007, με τουλάχιστο 4.500 ημέρες ασφάλισης, είναι 463.18 €.

Για τις συντάξεις με αναπηρία ή από εργατικά ατυχήματα που συνταξιοδοτούνται με λιγότερες από 4.500 ημέρες, η μείωση θα είναι δραματική αφού οι συντάξεις αυτές θα συνυπολογίζονται και με λιγότερες ημέρες!!
Συνεπώς η πρόταση αυτή όσο «αθώα» και αν φαίνεται μας επαναφέρει στα δραματικά σχέδια ΓΙΑΝΙΤΣΗ και τον νόμο ΣΙΟΥΦΑ.

Υπενθυμίζουμε το νόμο Σιούφα 2084/1992, όπου για τους νέους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους, ουσιαστικά καταργήθηκε ο θεσμός των κατωτάτων ορίων σύνταξης αφού αυτές μειώθηκαν κατά 50%.

Μην ξεχνάμε τα σχέδια Γιανίτση και την προσπάθεια να περιοριστούν τα κατώτατα όρια συντάξεων και στους παλαιούς ασφαλισμένους για να εξισωθούν με αυτά των νέων !!

Πρέπει να σημειωθεί πως ο νόμος 3029/2002 αποκαθιστά αυτή την τραγική αδικία και επαναφέρει το θεσμό των κατωτάτων ορίων σύνταξης και για τους νέους, σύμφωνα με τα ποσά των παλαιών ασφαλισμένων.

Συμπερασματικά η πρόταση αυτή οδηγεί στην κατάργηση του θεσμού των κατωτάτων ορίων σύνταξης.

3. Κρίνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι καθώς και όσοι έχουν περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Εάν εφαρμοστεί η πρόταση, οι συντάξεις να είναι αναλογικότερες των ασφαλιστικών εισφορών, τότε θα κινδυνεύσουν άμεσα οι χαμηλές συντάξεις των παλαιά ασφαλισμένων καθώς και όσων έχουν περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλιση.
Ο λόγος;
Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για τους παλαιούς, γίνεται ανά κατηγορία ασφαλισμένων πράγμα που οδηγεί και στην πριμοδότηση των χαμηλών συντάξεων, ιδιαίτερα όσων είναι κάτω από 6.000 ημέρες ασφάλισης, αλλά προσαυξάνει με 2,5% και μετά τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Ενώ για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων είναι ορθολογικός και αντιστοιχεί 2% του συντάξιμου μισθού για κάθε χρόνο ασφάλισης δεν πριμοδοτεί καμία κατηγορία ασφαλισμένων και σταματάει στα 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Συνεπώς η προσπάθεια για ορθολογικότερο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων και η τυχόν εξίσωση με αυτό των νέων, θα ζημιώσει όσους έχουν λιγότερες από 6.000 ημέρες ασφάλιση, άλλά και όσους έχουν περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ
---------------------------
Ø Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης σε ημέρες και έτη.

Ø Στην δεύτερη στήλη είναι τα ποσοστά σύνταξης για τους παλαιούς και τα οποία αφορούν συντάξιμους μισθούς άνω των 962 €, για τους μισθούς κάτω των 962 € τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα,

Ø Στην τρίτη στήλη είναι τα ποσοστά σύνταξης των νέων τα οποία είναι για όλους τους μισθούς τα ίδια.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Ημέρες - έτη


3.000 10
3.300 11
3.600 12
3.900 13
4.200 14

Ποσοστά σύνταξης επί του συντάξιμου μισθού

ΠΑΛΑΙΩΝ
--------

30%
31%
32%
33%
34%

Ποσοστά σύνταξης
επί του συντάξιμου
μισθού

ΝΕΩΝ
------

20%
22%
24%
26%
28%
4.500 15
35%
30%
4.800 16
36%
32%
5.100 17
37%
34%
5.400 18
38%
36%
5.700 19
39%
38%
6.000 20
40%
40%
6.300 21
41%
42%
6.600 22
42%
44%
6.900 23
43%
46%
7.200 24
44%
48%
7.500 25
45%
50%
7.800 26
47.5%
52%
8.100 27
50%
54%
8.400 28
52.5%
56%
8.700 29
55%
58%
9.000 30
57.5%
60%
9.300 31
60%
62%
9.600 32
62.5%
64%
9.900 33
65%
66%
10.200 34
67.5%
68%
10.500 35
70%
70%
10.800 36
72.5%
70%
11.100 37
75%
70%
11.400 38
77.5%
70%
11.700 39
80%
70%
12.000 40
82.5%
70%
12.300 41
85%
70%
12.600 42
87.5%
70%
12.900 43
90%
70%
13.200 44
92.5%
70%
13.500 45
95%
70%
13.800 46
97.5%
70%
14.100 47
100%
70%


ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2007

Νικολάου Κώστας

Μέλος E.E. Ομοσπονδίας
ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948103085

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Υπάρχουν και οι παρακούμπαροι

του Γιάννη Δούκα

Τελικά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν αποκαθιστά μόνο αυτούς που δεν πληρώνουν τις εισφορές τους στο ΙΚΑ. Δεν αποκαθιστά μόνο αυτούς που παρακρατούν από τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους τις εργατικές εισφορές και δεν τις αποδίδουν. Δεν αποκαθιστά μόνο τις εκδοτικές επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν στα ταμεία το αγγελιόσημο που εισπράττουν και τις εισφορές που τους αναλογούν. Όχι!!! Η κυβέρνησή μας δεν φρόντισε μόνο για τις αναξιοπαθούσες αυτές κατηγορίες αλλά φρόντισε να λάβει τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα στήριξης και για διάφορες άλλες κατηγορίες. της κοινωνικής πραγματικότητας που πλήττονται από την ασυδοσία αυτών που διεκδικούν την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής, της διασφάλισης του δημόσιου χρήματος, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Έτσι λοιπόν με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις για την ανακούφιση όσων ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέραμε:
1. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στις γαλακτοβιομηχανίες, στις βιομηχανίες κρέατος, στις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες, στις ιχθυοκαλλιέργειες και γενικά σε κάθε είδους επιχειρήσεις που μεταποιούν, τυποποιούν ή διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών εφ’ όσον απασχολήσουν έκτακτο μέχρι 6 μήνες το χρόνο προσωπικό (άρθρο 53).
2. Από τούδε και στο εξής ο ΟΕΚ θα δημοπρατεί τα έργα του με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε πριν το διαγωνισμό να ξέρουμε ποιος θα πάρει το έργο (άρθρο 64).
3. Από τούδε και στο εξής θα μπορεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπηρεσιακού έργου του ΟΕΚ να δίνεται σε ιδιώτες και μάλιστα χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια (άρθρο 64).
4. Από τούδε και στο εξής ο διοικητής του ΟΑΕΔ θα μπορεί να καθορίζει αυτός τις ανάγκες των σχολών του ΟΑΕΔ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να καθορίζει τον τρόπο πρόσληψης χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα (άρθρο 67).
5. Με απόφαση του Υπουργού απασχόλησης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συγκροτούνται επιτροπές για να βοηθήσουν το έργο της Γενικής Γραμματείας διαχείρισης κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης. Το κακό στην υπόθεση αυτή είναι ότι οι αποδοχές των μελών της επιτροπής δεν επιτρέπεται να υπερβούν τον ψωρομισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου (άρθρο 69).
6. Στις υφιστάμενες υπηρεσίες του εργατικού συμβούλου και εργατικών ακολούθων του Υπουργείου Απασχόλησης δημιουργούνται 12 νέες θέσεις εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πρόσληψή τους δεν θα γίνει με ότι ισχύει σήμερα για τις προσλήψεις αλλά θα το αποφασίσει ο Υπουργός Απασχόλησης (άρθρο 69).
7. Ο Υπουργός Απασχόλησης τέλος μπορεί με απόφασή του να συστήσει επιτροπές που θα ασχοληθούν με μια σειρά από θέματα για τα οποία σήμερα απ’ ότι φαίνεται υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα θέματα αυτά είναι η επεξεργασία σχεδίων νόμου, η επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και διαφόρων άλλων κανονιστικών πράξεων. Αρνητικό σημείο και στο θέμα αυτό είναι το ότι τα μέλη των επιτροπών δεν επιτρέπεται να παίρνουν αποζημίωση μεγαλύτερη από τον ψωρομισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου (άρθρο 69).

Μπορεί να έχουμε ξεχάσει και άλλα κοινωνικά μέτρα που προωθούνται με το νομοσχέδιο. Νομίζουμε όμως ότι και μόνο με όσα αναφέραμε πρέπει να σας έχουμε πείσει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλα τα προβλήματα που δημιουργούν όλοι αυτοί που μιλάνε για αξιοκρατία, διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική προκοπή.

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ: ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΟΜΗΡΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

25/6/2009
Σε λίγες μέρες, αυτό το κάθαρμα του ΟΤΕ, ο Παναγής Βουρλούμης, απολογείται (προσέξτε ότι... απολογείται ως κατηγορούμενος και δεν καταθέτει απλώς ως μάρτυρας) για την κατηγορία της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου. Αυτό είναι κακούργημα και αν βρεθεί ένοχος (που είναι πολύ πιθανό) τότε θα πάει χρόνια φυλακή.
Κι όμως, αυτός ο αληταράς που έπαιξε με τα δικά μας χρήματα και οι μίζες που έδωσε (και πήρε) πλούτισαν λίγους εκλεκτούς σε βάρος μας, παραμένει στην θέση του στην κορυφή της ιεραρχίας του ΟΤΕ!
Σε ένα ευνομούμενο κράτος (και όχι στην Μπανανία που ζούμε), ακόμα και στην περίπτωση που είναι... αγνό περιστεράκι και είναι αθώος, θα είχε αυτομάτωςς απομακρυνθεί από την θέση του από την πρώτη μέρα που ο ανακριτής αποφάσισε να τον κατηγορήσει για τα εγκλήματα αυτά.
Το ότι δεν απομακρύνθηκε από κάτι άθλιους υπουργίσκους τύπου Αλογοσκούφη, Χατζηδάκη, Παπαθανασίου και Στυλιανίδη σημαίνει ένα πράγμα: Κρατάει την κυβέρνηση του χοντρού από την μύτη! Ξέρει πολλά και τους έχει απειλήσει ότι θα πάρει πολλούς μαζί του στην περίπτωση που δεν τον προφυλάξουν. Αυτό λέγεται ωμός εκβιασμός και τα σκουλήκια του Καραμανλή έχουν λουφάξει!
Γι αυτό δεν τολμάει να το κουνήσει κανείς από την θέση του αυτό το γουρούνι, γι αυτό και μιλάει με τόση αλαζονεία και θράσος στις διάφορες συνελεύσεις του οργανισμού.
(σ.σ. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα Βουρλούμη και την διεξαγωγή της χθεσινής Γ.Σ. στο... πεζοδρόμιο, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.)
ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο Bomber ΣΤΙΣ 11:36 πμ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από το ΜΕΛΛΟΝ

                                       ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από το ΜΕΛΛΟΝ Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μας αφήνει δυστυχώς να πλήξουμ...