Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Υπάρχουν και οι παρακούμπαροι

του Γιάννη Δούκα

Τελικά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν αποκαθιστά μόνο αυτούς που δεν πληρώνουν τις εισφορές τους στο ΙΚΑ. Δεν αποκαθιστά μόνο αυτούς που παρακρατούν από τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους τις εργατικές εισφορές και δεν τις αποδίδουν. Δεν αποκαθιστά μόνο τις εκδοτικές επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν στα ταμεία το αγγελιόσημο που εισπράττουν και τις εισφορές που τους αναλογούν. Όχι!!! Η κυβέρνησή μας δεν φρόντισε μόνο για τις αναξιοπαθούσες αυτές κατηγορίες αλλά φρόντισε να λάβει τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα στήριξης και για διάφορες άλλες κατηγορίες. της κοινωνικής πραγματικότητας που πλήττονται από την ασυδοσία αυτών που διεκδικούν την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής, της διασφάλισης του δημόσιου χρήματος, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Έτσι λοιπόν με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις για την ανακούφιση όσων ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέραμε:
1. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στις γαλακτοβιομηχανίες, στις βιομηχανίες κρέατος, στις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες, στις ιχθυοκαλλιέργειες και γενικά σε κάθε είδους επιχειρήσεις που μεταποιούν, τυποποιούν ή διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών εφ’ όσον απασχολήσουν έκτακτο μέχρι 6 μήνες το χρόνο προσωπικό (άρθρο 53).
2. Από τούδε και στο εξής ο ΟΕΚ θα δημοπρατεί τα έργα του με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε πριν το διαγωνισμό να ξέρουμε ποιος θα πάρει το έργο (άρθρο 64).
3. Από τούδε και στο εξής θα μπορεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπηρεσιακού έργου του ΟΕΚ να δίνεται σε ιδιώτες και μάλιστα χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια (άρθρο 64).
4. Από τούδε και στο εξής ο διοικητής του ΟΑΕΔ θα μπορεί να καθορίζει αυτός τις ανάγκες των σχολών του ΟΑΕΔ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να καθορίζει τον τρόπο πρόσληψης χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα (άρθρο 67).
5. Με απόφαση του Υπουργού απασχόλησης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συγκροτούνται επιτροπές για να βοηθήσουν το έργο της Γενικής Γραμματείας διαχείρισης κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης. Το κακό στην υπόθεση αυτή είναι ότι οι αποδοχές των μελών της επιτροπής δεν επιτρέπεται να υπερβούν τον ψωρομισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου (άρθρο 69).
6. Στις υφιστάμενες υπηρεσίες του εργατικού συμβούλου και εργατικών ακολούθων του Υπουργείου Απασχόλησης δημιουργούνται 12 νέες θέσεις εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πρόσληψή τους δεν θα γίνει με ότι ισχύει σήμερα για τις προσλήψεις αλλά θα το αποφασίσει ο Υπουργός Απασχόλησης (άρθρο 69).
7. Ο Υπουργός Απασχόλησης τέλος μπορεί με απόφασή του να συστήσει επιτροπές που θα ασχοληθούν με μια σειρά από θέματα για τα οποία σήμερα απ’ ότι φαίνεται υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα θέματα αυτά είναι η επεξεργασία σχεδίων νόμου, η επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και διαφόρων άλλων κανονιστικών πράξεων. Αρνητικό σημείο και στο θέμα αυτό είναι το ότι τα μέλη των επιτροπών δεν επιτρέπεται να παίρνουν αποζημίωση μεγαλύτερη από τον ψωρομισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου (άρθρο 69).

Μπορεί να έχουμε ξεχάσει και άλλα κοινωνικά μέτρα που προωθούνται με το νομοσχέδιο. Νομίζουμε όμως ότι και μόνο με όσα αναφέραμε πρέπει να σας έχουμε πείσει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλα τα προβλήματα που δημιουργούν όλοι αυτοί που μιλάνε για αξιοκρατία, διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική προκοπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από το ΜΕΛΛΟΝ

                                       ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από το ΜΕΛΛΟΝ Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μας αφήνει δυστυχώς να πλήξουμ...